Onkoloogiliste patsientide immuniseerimine

Main Article Content

Maria Mikkal
Krista Ress

Abstract

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on onkoloogiliste haiguste põhjustatud surmad kõikidest surmapõhjustest teisel kohal. Sageli võib selle patsiendirühma vahetuks surmapõhjuseks olla vaktsiiniga välditav infektsioon, mistõttu on väga oluline pöörata tähelepanu onkoloogiliste haigete immuniseerimisele. Nii haigusest endast kui ka selle ravist tingituna võib tekkiv immuunvastus vaktsiinidele olla ebapiisav.

Artikli eesmärk on selgitada kasvajavastast ravi saava patsiendi immuniseerimise üldisi põhimõtteid. Eestis ei ole seni sellele patsiendirühmale välja toodud selgeid soovitusi, mistõttu on artiklis tuginetud erinevate riikide immuniseerimisjuhistele ja -soovitustele. Kuigi immuniseerimiste ajastamine võib onkoloogiliste haiguste korral olla keeruline, on adekvaatne immuniseerimine väga vajalik, et vähendada infektsioonidest tingitud haigestumust ja suremust. Seetõttu on väga oluline, et onkoloogiliste patsientide raviga tegelevad arstid mõistaksid immuniseerimise vajadust. Et tagada patsientidele võimalikult hea kaitse infektsioonide vastu, on väga oluline kõigi patsiendiga kokku puutuvate meditsiinitöötajate ja pereliikmete adekvaatne immuniseerimine.

Eesti Arst 2017; 96(5):267–273

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mikkal, M., & Ress, K. (2017). Onkoloogiliste patsientide immuniseerimine. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.13423
Section
IMMUUNSÜSTEEM JA VÄHK