Klodronaatpreparaadi kasutamine rinnavähi adjuvantravis

Riina Kütner

Abstract


Rinnavähki haigestumine näitab kasvutendentsi enamikus arenenud riikides, kuid mitmes neist on õnnestunud viimasel kümnendil vähendada suremust. Täiustunud ravivõimalused mitte üksnes ei pikenda elulemust, vaid ka parandavad elukvaliteeti kaugelearenenud juhtudel. Klodronaadi kasutamine adjuvantravis võimaldab vältida luumetastaaside teket ja parandada üldist elulemust.

Keywords


rinnavähk, elulemus, luumetastaaside tekkemehhanismid ja ravi, adjuvantravi, bisfosfonaadid, klodronaat

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9449

Refbacks

  • There are currently no refbacks.