Hambaproteesimise ravivajadus ja -nõudlus Eestis

Olev Salum, Silvia Russak, Andres Korrovits

Abstract


Ülevaates on selgitatud proteetilise hambaravi vajaduse ja ravinõudlusega seotud
probleemistikku tänapäeva Eesti oludes eesmärgiga prognoosida ravivajaduse muutusi ähitulevikus Eesti Tervishoiuprojekti 2015 raames. See võimaldaks paremini ette valmistada nii arstide väljaõppe kui täiendusõppe süsteemi, samuti sotsiaalseid garantiisid agavaid institutsioone (haigekassa), et paremini kindlustada elanikkonda proteetilise hambaravi kui tervishoiuteenuse ühe liigiga.

Keywords


hammaste kaotus, ravivajadus, ravinõudlus, hambaravi arengukava

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9462

Refbacks

  • There are currently no refbacks.