Arsti erialasene vastutuskindlustus II. Arsti erialase vastutuskindlustuse lepingu objekt

Ingeri Luik

Abstract


Eelmises Eesti arsti numbris ilmus selle artikli esimene osa, kus oli vaatluse all arsti kriminaal-, tsiviil- ja distsiplinaarvastutus seoses arsti erialase vastutuskindlustuse lepinguga, kindlustuslepingu alusel kahju hüvitamiseks vajalikud eeltingimused ning hüvitatava kahju liigid. Artikli II osas on käsitletud kindlustusandja poolt kindlustuslepingu alusel hüvitatava kahju ulatust ning analüüsitud õigusabikulutuste hüvitamist kindlustuslepingu alusel.

Keywords


arsti vastutus, erialane vastutuskindlustus, vastutuskindlustuse lepingu objekt

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9463

Refbacks

  • There are currently no refbacks.