Arsti erialane vastutuskindlustus I. Lepingu objekt

Ingeri Luik

Abstract


Arsti erialane vastutuskindlustus on Eesti Arsti veergudel paaril korral juba käsitlemist leidnud (1). Siiski on nii arstide kui ka juristide erialakirjanduses pälvinud kõnealune valdkond veel üsna vähe tähelepanu. Arsti vastutuskindlustusega on seotud mitu probleemiringi, mis vajaks pikemat käsitlemist – vastutuskindlustuse lepingu subjektid, arsti erialase vastutuskindlustuse lepingu poolte kohustused (lepingu sisu), arsti vastutuskindlustuse vormiga seonduv (vabatahtlik või kohustuslik) jne.


Eesti Arst 2003; 82 (10): 715–719

Keywords


arsti vastutus, erialane vastutuskindlustus, vastutuskindlustuse lepingu objekt

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9476

Refbacks

  • There are currently no refbacks.