Tunnetatud sidusus tervise kontekstis

Eha Rüütel

Abstract


Tunnetatud sidusus on Aaron Antonovsky esitatud salutogeneetilise tervisekäsitluse keskne mõiste, mis tähistab üldist vastupanuressurssi, isiksuslikku eelsoodumust kogeda sündmusi mõistetavate, juhitavate ja mõtestatutena. Tunnetatud sidususe kujunemises on oluline osa lapsepõlve kogemustel, määravaks on järjepidevus, adekvaatne koormus, väärtustatud sotsiaalne aktiivsus. Samas ei ole ühest seisukohta tunnetatud sidususe stabiilsuse ja muutumise osas täiskasvanueas: teatud elusündmuste ja stressi mõjul võib tunnetatud sidusus kahaneda ja potentsiaalsed muutused ei ole ilmselt nii harvad, kui eeldas Antonovsky.


Eesti Arst 2003; 82 (8): 550–554

Keywords


tunnetatud sidusus, stress, tervis, toimetulek

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9498

Refbacks

  • There are currently no refbacks.