Kopsude mahud, õhuvool forsseeritud hingamisel, sissehingatud õhu jaotus kopsudes ning alveolaargaasi koostis istuva ja lamava kehaasendi korral

Peet-Henn Kingisepp

Abstract


Kehaasendi muutused võivad mõjutada hingamisfunktsiooni erinevaid näitajaid, olles teatud tingimustes hüpokseemia põhjuseks. Töös on näidatud, et istuvast asendist lamavasse asendisse üleminek põhjustab väikeste hingamisteede funktsiooni ning kopsude ventilatsiooni ja perfusiooni suhte muutusi. Tulemused võivad olla huvipakkuvad klinitsistidele, eeskätt anestesioloogidele.


Eesti Arst 2003; 82 (2): 460–463

Keywords


välise hingamise staatilised ja dünaamilised näitajad, õhu jaotus kopsudes, alveolaargaasi koostis, kehaasend

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9510

Refbacks

  • There are currently no refbacks.