Alkoholisõltuva suremuse hariduserinevused Eestis – kas meil on vaja seda teada?

Aleksei Baburin, David Leon, Kaja Rahu, Mati Rahu

Abstract


Eesmärgil uurida haridustaseme kui sotsiaal-majandusliku seisundi markeri ja alkoholisõltuva suremuse vahelist seost analüüsiti Eesti suremuse andmebaasi alusel vanuses 25–59 aastat asetleidnud surmasid 1983–2000. Risk surra alkoholisõltuvasse haigusesse suurenes madalama haridustaseme korral. Riski hariduserinevused olid eriti suured naisrahvastikus ja mitte-eestlastel. Riigi tervisepoliitika kujundamine eeldab rahvastiku terviseseire süsteemi õigusliku aluse loomist, mis tagaks kõigekülgsete andmete saamise rahvaloenduste, sündmusstatistika, registrite ja valikuuringutega.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 85–92

Keywords


epidemioloogia, haridustase, alkohol, suremus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9583

Refbacks

  • There are currently no refbacks.