Alkoholivastase hoiaku kujundamine kooliõpilastel

Anne Volver, Atko Viru

Abstract


Alkoholivastane kasvatus sisaldab keeldusid ning piiranguid, alkoholist tulenevatest ohtudest teavitamist, sotsiaalse kompetentsuse (ka emotsionaalse intellektuaalsuse) arendamist, oskuste õpetamist, kuidas vastanduda täiskasvanute ettepanekutele, kuidas keelduda alkoholi joomisest. Programmide tulemused on variatiivsed, programmide teostamisel on tähtis hea pedagoogitöö, regulaarse kasvatustöö vajalikkus jm. Nende asjaolude pärast otsitakse uusi teid, kuidas kujundada tauniv hoiak alkoholi suhtes ja muuta alkoholivastane kasvatus tõhusaks.


Eesti Arst 2004; 83 (11): 770–774

Keywords


alaealised, alkoholivastane hoiak, sekkumisprogramm

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9633

Refbacks

  • There are currently no refbacks.