Kiirabi tööd saaks korraldada paremini

Siiri Suits

Abstract


Kiirabikulutused suurenevad üha enam, sest uusi arstide ja õdede palgakokkuleppeid peavad järgima ka brigaadipidajad. Hoolimata survest kiirabi eelarvele ning kiirabitöötajate puudusest ei ole sisulisi analüüse ressursside kokkuhoidmiseks seni tehtud ning ainsa lahendusena on nähtud eelarve suurendamist. Riigikontrolli audiitorid analüüsisid kiirabiteenuse korraldust ning pakkusid võimalikke lahendusi kiirabiteenuse säästlikumaks korraldamiseks: brigaadide arvu vähendamine öösiti, õebrigaadide osakaalu suurendamine ning osa brigaadide kaheliikmeliseks muutmine. Nende lahendustega koos peab aga muutuma ka keskkond, milles kiirabiteenust osutatakse (1).

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9652

Refbacks

  • There are currently no refbacks.