Aeroobne töövõime 14–16aastastel neidudel

Kalle Karelson , Toivo Jürimäe, Triin Pomerants

Abstract


Töö eesmärgiks oli hinnata 14–16aastaste neidude maksimaalse hapnikutarbimise võimet (VO2max) ja töötada saadud andmete põhjal välja vastav hindeskaala praktiliseks kasutamiseks. Uuringus osales 102 tervet neidu erinevatest Tartu koolidest, kelle VO2max taseme näitajad määrati otsesel meetodil liikuval jooksurajal Conconi testi põhjal. Vaatlusaluste neidude VO2max absoluutne näitaja (±SD) oli 2,24 ± 0,45 l min-1 ja suhteline näitaja 39,35 ± 6,92 ml min-1 kg-1. Võrreldes selle töö tulemusi erinevate uuringutulemustega maailmast, võib järeldada, et eesti neidude aeroobse töövõime tase on suhteliselt sarnane eakaaslaste omaga mujal maailmas.

Eesti Arst 2004; 83 (6): 371–373

Keywords


aeroobne töövõime, maksimaalne hapnikutarbimine, neiud

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9695

Refbacks

  • There are currently no refbacks.