Depressioon ja sotsiaalne toimimine

Main Article Content

Anu Aluoja
Jakov Šlik
Veiko Vasar

Abstract

Depressiooniga seostub halvem sotsiaalne toimimine. Probleemiks võib olla nii objektiivne igapäevarollidega hakkamasaamine kui ka vähene subjektiivne rahulolu. Töös on analüüsitud Eesti rahvastiku andmete alusel depressioonisümptomite seoseid objektiivse majandusliku toimimise, lähisuhete ja rahuloluga ning selgitatud soolisi erinevusi depressiooni ja toimimise seostes. Töö andmestik on pärit Eesti terviseuuringust 1996–1997. Selgus, et Eestis seostub depressiivsus pigem väiksema jooksva sissetuleku kui vähemapüsivara omamisega. Tugevad seosed ilmnesid depressiivsusel väheste lähisuhete ja mitut eluvaldkonda hõlmava kehva rahuloluga. Mõningaid soolisi erinevusi ilmnes depressiivsuse seostes suhetega.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Aluoja, A., Šlik, J., & Vasar, V. (2004). Depressioon ja sotsiaalne toimimine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9720
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>