Elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega 2002. aastal

Main Article Content

Kaja Põlluste
Margus Lember
Ruth Kalda

Abstract

Töö eesmärgiks oli selgitada Eesti elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega ja hinnata toimunud muutusi võrreldes 1998. aasta küsitluse tulemustega. Viimase viie aasta jooksul on ambulatoorsete arstikülastuste keskmine arv ühe inimese kohta jäänud samaks, kuid oluliselt on suurenenud perearsti poole pöördunute osatähtsus. Enamikul Eesti inimestest on olnud isiklik kokkupuude esmatasandi arstiga.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Põlluste, K., Lember, M., & Kalda, R. (2004). Elanike rahulolu üldarstiabi korraldusega 2002. aastal . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9731
Section
UURIMUS