Suremusest ja haigestumusest põhjustatud tervisekadu Eestis

Aleksei Baburin, Kaire Vals, Raul-Allan Kiivet, Taavi Lai

Abstract


Haiguskoormuse ehk tervisekaotuse hindamise metoodika ühendab suremuse ja haigestumuse andmed ühtseks tervikuks. Meetodi väljundiks on haiguste ja nende põhjustatud surmade tõttu kaotatud eluaastad rahvastikus. Käesolevas haiguskoormus-uuringus hinnati esimest korda Eesti rahvastiku tervisekaotuse ulatust ja põhjuseid, tuginedes 2002. aasta haigekassa haigestumuse ja Statistikaameti suremuse andmetele.


Eesti Arst 2005; 84 (7): 466–472

Keywords


haiguskoormus, tervisekaotus, rahvastik, haigestumus, suremus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9827

Refbacks

  • There are currently no refbacks.