Polüklooritud dioksiinide, polüklooritud furaanide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide sisaldus Eesti toidus – võis

Ott Roots 

Abstract


Eestis pole praegu võimalik dioksiinide ja dioksiinisarnaste PCBde analüüse teha. Seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu suurenes huvi liituvate riikide toitainete dioksiinide sisalduse vastu. 2002. aasta detsembrist kuni 2003. aasta märtsini koguti dioksiinide analüüsiks 16 võiproovi 8 riigi (Küpros, Tšehhi, Eesti, Leedu, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia) toidupoodidest. Uurimuse korraldas Euroopa Liidu uurimiskeskus Itaalias. Kuigi kõikides võiproovides oli toksikantide sisaldus alla Euroopa Liidus kehtivaid norme, äratas üldist tähelepanu kaks võiproovi, üks Rumeeniast ja teine Eestist.


Eesti Arst 2005; 84 (6): 394-397

Keywords


polüklooritud bifenüülide sisaldus toiduainetes, toksikantide sisaldus Eesti võis, dioksiinide toksilisuse ekvivalentfaktorid

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9839

Refbacks

  • There are currently no refbacks.