Rahvusvahelise geriaatrilise hindamise meetodi kohandamine Eestis

Kai Saks, Reet Urban

Abstract


Toimetulekudefitsiidiga isikutele hoolduse ja edaspidiste toimetulekumeetmete planeerimiseks on vajalik eelnev isiku seisundi täpne hindamine. RAI on rahvusvaheliselt tunnustatud valiidne seisundi hindamise meetod, mille süsteemne kasutamine loob võimalused isiku konkreetsetest vajadustest lähtuvaks hoolduse kavandamiseks, hoolduse kvaliteedi hindamiseks ja ressursside planeerimiseks. Rahvusvahelise hindamismeetodi kasutuselevõtuks on vajalik selle tõlkimine ja riigi kultuurikeskkonnaga kohandamine rahvusvaheliselt aktsepteeritud metoodika kohaselt. Artiklis on käsitletud RAI kohandamist ja juurutamist Eestis.


Eesti Arst 2005; 84 (6):408-415

Keywords


isiku seisundi hindamise meetod (resident assessment instrument, RAI), miinimumandmete kogum (minimum data set), kompleksne geriaatriline hindamine (comprehensive geriatric assessment),õendushoolduskodu/hooldusraviosakond (nursing home/long term care facility), kultuuridevaheline kohandamine (crossculturaladaptation), reliaablus (reliability)

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9842

Refbacks

  • There are currently no refbacks.