Võimalused südamehaiguste ärahoidmiseks

Main Article Content

Rein Teesalu

Abstract

Kardiovaskulaarsed (KV) haigused on maailmas kõige sagedasem surma põhjus, kusjuures südame isheemiatõbi on selles kurvas edetabelis esimesel ja insult teisel kohal. Praegu sureb KV-haiguste tagajärjel maailmas umbes 15 miljonit inimest aastas (umbes 30% surmajuhtude koguhulgast), aga tulevastel aastakümnenditel prognoositakse nii KV-haigustest tingitud surmajuhtude olulist kasvu kui ka nende haiguste osakaalu suurenemist surmapõhjuste hulgas (1). Arenenud riikidel on KV-haigustega seotud kulutustega hakkamasaamine muutunud keeruliseks majanduslikuks probleemiks. Ameerika Ühendriikides olid KV-haigustega seotud kulutused (sealhulgas tööaja kaotusega seotud kulud) 1999. aastal ligi 300 miljardit dollarit. Need kulutused on kasvutendentsiga.
Eesti Arst 2005; 84 (4): 263-270

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Teesalu, R. (2005). Võimalused südamehaiguste ärahoidmiseks . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9858
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>