Patsientide rahulolu statsionaarse hooldusravi ja koduõendusteenusega Tartus

Heidi-Ingrid Maaroos, Jüri Kõre, Sirje Kree

Abstract


Hooldusravivõrgu arendamisel on oluline osa tervishoiusüsteemi muutmisel efektiivsemaks. Enamiku hooldusravi vajavatest patsientidest moodustavad eakad ja kroonilised haiged, kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla. Ankeetküsitlusel põhinev uuring korraldati, et selgitada statsionaarset hooldusravi ja koduõendusteenust saavate patsientide vajadusi, ootusi ja rahulolu hooldusravi teenustega ning korraldusega.


Eesti Arst 2005; 84 (1): 7-12

Keywords


hooldusravi, perearstid, hooldusravi ja hoolekande korraldus, hooldusravi patsientide rahulolu

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9904

Refbacks

  • There are currently no refbacks.