Vanuse mõju ägeda müokardiinfarkti haigete ravikäsitlusele ja -tulemusele

Aleksei Baburin, Jaan Eha, Rein Teesalu, Tiia Ainla

Abstract


Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientide hulgas kasvab eakate patsientide osakaal. Nende suremus on suur, vaatamata sellele et viimaste aastakümnete jooksul on ÄMI-haigete letaalsus oluliselt vähenenud. Selle üheks põhjuseks peetakse seda, et eakatel patsientidel rakendatakse vähem tõenduspõhist ravi. Uuringus hinnati ÄMI riskitegureid, ÄMI-haigete ravi ja haiglasisest letaalsust vanuserühmades. Uuring näitas selgelt vanuse mõju, kusjuures suurim erinevus ravimite kasutamises ja haiglasiseses letaalsuses esines ≥85 a patsientide hulgas.


Eesti Arst 2005; 84 (1): 13-17

Keywords


äge müokardiinfarkt, vanus, ravi, suremus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9907

Refbacks

  • There are currently no refbacks.