Vanuse mõju ägeda müokardiinfarkti haigete ravikäsitlusele ja -tulemusele

Main Article Content

Aleksei Baburin
Jaan Eha
Rein Teesalu
Tiia Ainla

Abstract

Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientide hulgas kasvab eakate patsientide osakaal. Nende suremus on suur, vaatamata sellele et viimaste aastakümnete jooksul on ÄMI-haigete letaalsus oluliselt vähenenud. Selle üheks põhjuseks peetakse seda, et eakatel patsientidel rakendatakse vähem tõenduspõhist ravi. Uuringus hinnati ÄMI riskitegureid, ÄMI-haigete ravi ja haiglasisest letaalsust vanuserühmades. Uuring näitas selgelt vanuse mõju, kusjuures suurim erinevus ravimite kasutamises ja haiglasiseses letaalsuses esines ≥85 a patsientide hulgas.


Eesti Arst 2005; 84 (1): 13-17

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Baburin, A., Eha, J., Teesalu, R., & Ainla, T. (2005). Vanuse mõju ägeda müokardiinfarkti haigete ravikäsitlusele ja -tulemusele . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9907
Section
ÜLEVAADE