Kas Eesti ja Soome arstide suitsetamisharjumused ning suhtumine suitsetamisse erinevad?*

Kaja Rahu, Kersti Pärna, Mati Rahu, MT. Myllykangas, NC. Barengo, PH. Sandström, VJ. Jormanainen

Abstract


Eesmärgiga kirjeldada kahe naaberriigi arstide suitsetamisharjumusi ja suhtumist suitsetamisse tehti postiküsitlus Eesti (2480 vastanut) ja Soome (2075 vastanut) arstide hulgas. Igapäevasuitsetajaid oli rohkem Eesti kui Soome mees- (18,6% vs 6,7%) ja naisarstide (6,6% vs 3,6%) hulgas. Eestis suhtusid arstid suitsetamisse märgatavalt heatahtlikumalt kui Soomes. Mõlema riigi suitsetavad arstid käsitlesid suitsetamist väiksema pahena kui mittesuitsetavad arstid.


Eesti Arst 2006; 85 (12): 802–809

Keywords


arstid, suitsetamine, suhtumine suitsetamisse, Eesti, Soome

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9922

Refbacks

  • There are currently no refbacks.