Taastusravi korraldus ja tõhusus

Siiri Suits

Abstract


Riigikontroll uuris oma hiljuti lõppenud auditis “Taastusravi korralduse tõhusus”, kuidas on Eestis korraldatud taastusravi ning tagatud selle saamine taastusravi vajajatele. Auditit ajendas tegema mitme osapoole arvamus, et taastusravi ei saa kaugeltki kõik vajajad, kuigi taastusravi osutamine peaks eeldatavasti parandama patsientide elukvaliteeti ning vähendama hilisemaid ravikulusid. Ka Riigikontrolli analüüs leidis, et enamik taastusravi vajanutest on sellest ilma jäänud ning selle peamised põhjused on ressursside puudus, teenuse saamise sõltuvus elukohast ning teenuse osutamine osaliselt ka mittevajajatele.

Eesti Arst 2006; 85 (11): 792–795

Keywords


taastusravi, audit, tervishoiuteenuste kättesaadavus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9942

Refbacks

  • There are currently no refbacks.