Enam tähelepanu insuldi nii primaarsele kui ka sekundaarsele preventsioonile

Väino Sinisalu 

Abstract


Tartu Ülikooli närvikliinikus on uuritud insuldi esinemissagedust Tartu linnas 3 erineval aja -perioodil: aastatel 1970–1973; 1991–1993 ja 2001–2003. Nende uuringute tulemused on laiendatavad kogu Eesti rahvastikule. Uuringutest selgus, et aastatel 1991–1993 insuldi haigestumuskordaja võrreldes eelneva perioodiga suurenes, kuid perioodil 2001–2003 vähenes oluliselt. Positiivse tendentsina ilmnes viimasel kümnendil haigestumise vähenemine nooremaealistel inimestel, suurenes hospitaliseeritute osakaal.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 671–672

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9953

Refbacks

  • There are currently no refbacks.