Biomeditsiiniliste inimuuringute eetilisest raamistikust

Andres Soosaar

Abstract


Artiklis on antud ülevaade tänapäeva biomeditsiiniliste inimuuringute üldisest eetilisest raamistikust, selle kujunemisest ja põhilistest komponentidest. Täpsemalt on kirjeldatud biomeditsiiniliste uuringute tüpoloogiat; katseisikute autonoomiat ja informeeritud nõus olekut; biomeditsiiniliste inimuuringute õigustamisest ja uuringute ülesehitusest lähtuvaid võimalikke bioeetilisi probleeme. Samuti on käsitletud inimuuringute eetikakomiteede rolli nüüdisaja bioeetikas.

Eesti Arst 2006; 85 (9): 572–585

Keywords


biomeditsiinilised inimuuringud, teadusliku uurimistöö eetika, teaduse ja praktika konfliktid meditsiinis, katseisiku autonoomia, informeeritud nõusolek, eetikakomiteed

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9970

Refbacks

  • There are currently no refbacks.