Astma ja teiste allergiahaiguste sõeluuring Eesti kooliõpilastel

Kaja Julge , Katrin Otter, Maire Vasar, Mari Kivivare

Abstract


Käesolevas uuringus hinnati astma ja teiste allergiliste haiguste levimust laste-allergoloogilise arstiabita linnade kooliõpilaste hulgas ning analüüsiti allergiahaigustesse haigestumist Eesti erinevates piirkondades. 2003. aasta 1. märtsist 8. maini toimunud uuringus osalesid Pärnu Ühisgümnaasiumi, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi, Elva Gümnaasiumi ja Narva Vene Kesklinna Gümnaasiumi 5.–12. klassi õpilased. Sõel uuringu põhjal võib väita, et astmasse haigestumine on Eesti kooliõpilastel sagenenud (4,8%) ja allergiahaiguste levimus on paikkonniti erinev. 40%-l astmaga lastest diagnoositi haigus uuringu käigus esimest korda ning see viitab selgelt haiguse ala diagnoosi misele keskustest kaugemal elavatel kooliõpilastel.

Keywords


astma, allergiahaigused, levimus, Eesti kooliõpilased

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9987

Refbacks

  • There are currently no refbacks.