[1]
Paiste, S., Vorobjova, T., Kalling, K. and Uibo, R. 2016. Meditsiiniline immunoloogia Eestis. Arengutendentse ja saavutusi kuni 1980. aastateni. Eesti Arst. (Sep. 2016). DOI:https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.13052.