[1]
Lubi, K., Koor, M., Nool, I., Tupits, M., Mets-Oja, S. and Kõiv, T. 2020. 50–69aastaste naiste rinnavähi sõeluuringul mitteosalemist mõjutavad põhjused Eestis. Eesti Arst. (Mar. 2020).