[1]
Väli, M., Kalda, R. and Poll, A. 2020. Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni tegevus 2019. aastal. Eesti Arst. (Mar. 2020).