[1]
Hanson, E., Maimets, K., Põlluste, K. and Tammaru, M. 2005. Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine . Eesti Arst. (Oct. 2005). DOI:https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9786.