(1)
Jaanson, P. Sertindool – Kliinilise Efektiivsuse Ja Ohutuse Profiil . EA 2006.