(1)
Braschinsky, M.; Haldre, S.; Brin, V. Tugeva äkkpeavalu Diferentsiaaldiagnoos . EA 2007.