(1)
Merisalu, E.; Põlluste, K. Haiglatöötajate Rahulolu Töökorralduse Ja Töötingimustega . EA 2007.