(1)
Ulst, K.; Ilves, P.; Frik-Amelin, M. Kopsuarteri Trombemboolia Tänapäevane Radioloogiline Diagnostika . EA 2008.