(1)
EESTI ARSTIDE LIIDU Tegevuse Taastamise 20. Aastapäev 13. Juunil Tartus . EA 2008.