(1)
Soosaar, A. HIV-Infektsiooni Kliiniline Eetika – Nihil Sub Sole Novum? . EA 2009.