(1)
Kõrv, J.; Gross-Paju, K.; Haldre, S.; Jaakmees, H.; Kreis, A.; Kullamaa, S.; Liigant, A.; Lüüs, S.-M.; Taba, P.; Õunapuu, A. Insuldi käsitlus Eestis: Hetkeseis Ja Suundumused . EA 2010.