(1)
Orru, H.; Teinemaa, E.; Lai, T.; Merisalu, E.; Tamm, T.; Kaasik, M.; Kimmel, V.; Orru, K.; Forsberg, B. Peened Osakesed välisõhus Ja Neist Tuleneva Tervisemõju Hindamine Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas Ja Pärnus . EA 2010.