(1)
Braschinsky, M.; Rannikmäe, K.; Tamm, R.; Metspalu, A.; Gross-Paju, K.; Haldre, S. Hereditaarset Spastilist Parapleegiat süsteemselt käsitlenud Uuring Eestis Tõi Esile Uusi Andmeid . EA 2010.