(1)
Annus, T.; JulgeĀ , K.; Kivivare, M.; Putnik, U.; Ress, K.; Vasar, M.; Veidrik, K. Astma Lapseeas. Eesti Ravijuhend 2009 . EA 2010.