(1)
Paapstel, K.; Zilmer, M.; Eha, J.; Soveri, I.; Kampus, P.; Jakobson, M.; Lieberg, J.; Kals, J. Kontrastainest Põhjustatud Neerukahjustuse Patogeneesi, Varajase Diagnostika Ja Ennetuse nüüdisaegsed Seisukohad . EA 2012.