(1)
Irs, A. Dabigatraani Kasutamise Juhised Verejooksuriski Vähendamiseks . EA 2012.