(1)
Sinisalu , V.; Soosaar, A. Meditsiiniline Erialakeel Vajab Süsteemset Arendamist Ja Kirjasõna Suuremat Tähelepanu . EA 2013.