(1)
Paat-Ahi, G.; Sikkut, R.; Veldre, V. Vähipatsientide Elukvaliteet Ja Seda Mõjutavad Tegurid Eestis . EA 2014.