(1)
Pokk, P. Lühike ülevaade Mõningatest Antidepressantide Kliinilist Efektiivsust Mõjustavatest Teguritest . EA 2014.