(1)
Eino, K.; Saluveer, E. Psühhoosihaigele Võimaldatud nüüdisaegne Toetusravi Toob Kasu Nii Haigele Kui Ka ühiskonnale. EA 2016.