(1)
Riikjärv, M.-A. Dotsent Leida Keres – Teadusmõtte Arendaja Pediaatrias. EA 2016.