(1)
Rahu, K.; Rahu, M. Tšernobõli Veteranide Eesti Kohortuuring: Vähihaigestumus 1986–2012 Ja Suremus 1986–2014. EA 2016.