(1)
toimetus, E. A. Teadustöö Stipendium Arstiteaduskonna üliõpilasele. EA 2017.