(1)
Filippov, M. Valmis Kopsu- Ja Kopsuvälise Tuberkuloosi Käsitluse Ravijuhend. EA 2017.