(1)
Juhanson, R. TÜ Arstiteaduskonna aastapäeva Konverentsi Kokkuvõte. EA 2017.